Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013»

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου η Aerofilms θα σχεδιάσει και αναπτύξει καινοτόμο ρομποτικό εναέριο σύστημα επιθεώρησης γραμμών υψηλής τάσης των πύργων του δικτύου κατανομής. Η Εικόνα 1 απεικονίζει μια αναπαράσταση μιας από τις προβλεπόμενες αποστολές του συστήματος ΑΕρομπόΤ Επιθεώρησης & Ανίχνευσης Θερμικών Διαρροών σε ΜΟνωτήρεΣ και Καλώδια Υηψλής Τάσης «ΑΕΤΟΣ». Το προτεινόμενο έργο συνδυάζει τα πεδία του ηλεκτρολόγου μηχανικού, της μηχανοτρονικής, του τοπογράφου και της πληροφορικής.

image epanad

Το σύστημα ΑΕΤΟΣ θα μπορεί να προσφέρει μια συμφέρουσα και αποδοτική εναλλακτική στις υπάρχουσες μεθόδους επιθεώρησης του δικτύου κατανομής. Δεδομένου ότι η επιθεώρηση από το έδαφος είναι υπερβολικά χρονοβόρα λόγω της απόστασης του επιθεωρητή και της προοπτικής της θέασης, η πλατφόρμα μπορεί να αντικαταστήσει τον έως τώρα τρόπο επιθεώρησης με συμβατικά ελικόπτερα που απαιτούν ειδικά εκπαιδευμένους πιλότους και άδειες ενώ προκαλούν θόρυβο και υψηλό κόστος. Πιο συγκεκριμένα η καινοτομία έγκειται στο ότι δίνει τη δυνατότητα με τον πλέον οικονομικό, ασφαλή και ορθά περιβαλλοντικό τρόπο να ελέγχονται οι γραμμές υψηλής τάσης σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μονωτήρων και την ασφάλεια των καλωδίων.

ESPA_Logo